Väljasõit - etteplaneerimata manööver rajale mittekuuluval osal